28 lipca 2021 - Duża zmiana w serii TBPI

W oparciu o doświadczenia podczas prac nad wydanymi już czterema tomami The Best Polish Illustrators oraz po konsultacji z czytelnikami, zdecydowaliśmy się dokonać merytorycznej zmiany w serii.

Projekt TBPI jest realizowany według zmienionego na początku 2021 roku harmonogramu, który śledzić można na stronie www.tbpi.pl. 

Podkreślamy, że przedstawiona przez nas zmiana w żaden sposób nie obniżą wartości serii TBPI.

Jako 8 tom serii, w pierwotnym planie wydawniczym, proponowaliśmy prezentację polskich twórców reklamy. 

Przez ponad rok prac nad tym tomem i ponad 4 lata nad całą serią, doszliśmy do wniosku, że wyodrębnienie reklamy w oddzielnym albumie nie jest rozwiązaniem idealnym. W każdym z pozostałych tomów prezentowane są ilustracje, które powstawały w celach reklamowych, czego przykładem mogą być
plakaty czy ilustracja prasowa.

Ponadto część stosowanych w reklamie ilustracji pochodzi od artystów spoza Polski lub zespołów międzynarodowych, co nie wpisuje się w ideę The Best Polish Illustrators. 

Napotkaliśmy również na utrudnienia w przeprowadzaniu procesu formalnego. W procesie tym uczestniczy artysta (często zespół), agencja reklamowa, reklamodawca itp. Każdy z uczestników procesu oczekuje umożliwienia wpływu na treść publikacji, co utrudnia wybór prac zgodny z ideą i metodologią
The Best Polish Illustrators. 

W efekcie zdecydowaliśmy o zawieszeniu prac nad tomem dotyczącym reklamy (pierwotnie TBPI 8 | ADVERTISEMENT) i warunkowym przesunięciu realizacji tego tomu na koniec serii (jako tom 12), jednak tylko wówczas, jeśli możliwa będzie realizacja tego tomu w sposób zgodny z założeniami TBPI. Ostateczna decyzja co do realizacji TBPI 8 | ADVERTISEMENT zostanie podjęta na rok przed ewentualną datą wydania przesuniętego tomu ADVERTISEMENT.

Objętość serii pozostaje niezmieniona seria nadal obejmować będzie 11 tomów (plus ewentualnie tom 12 | ADVERISEMENT). Tom 8, dotyczący reklamy, zastąpiony zostanie tomem o innej tematyce. 

Zdecydowaliśmy, że TBPI 8 | ADVERTISEMENT stanie się TBPI 8 | TATTOO. 

Wybór oparliśmy na rosnącej popularności oraz jakości polskiego tatuażu, a także na szerokich konsultacjach z czytelnikami, partnerami naukowymi projektu TBPI oraz na badaniu polskiego runku ilustracji. 

Osoby, które zamówiły TBPI 8 | ADVERTISEMENT nie muszą nic robić, jeśli zmiana tomu 8 na TATTOO jest przez nich akceptowana. Osoby, które podejmą decyzję o rezygnacji z tego tomu,
otrzymają zwrot wpłaconych pieniędzy.

Wszyscy Państwo, którzy zaakceptujecie tę zmianę, otrzymacie od nas bezpłatny egzemplarz magazynu {slow} 11, który wydany zostanie w grudniu tego roku. 

Zapewniamy jednocześnie, że nowy tom 8 | TATTOO nie rozczaruje. 

 

Oto kod, który umożliwia zamówienie bezpłatnego egzemplarza {slow} no. 11: 

proszę zamówić {slow} tu: https://shop.beslow.pl/albumy/magazynslow11

ten kod proszę wpisać w koszyku: (otrzymują osoby, które wcześniej zamówiły tom 8) 

kod można zrealizować do 15 sierpnia 2021 roku.

_____________________________________________________________

Zgłoszenia i pytania prosimy kierować za pośrednictwem serwisu support.beslow.pl

 

Z wyrazami szacunku

Zespół Fundacji SLOW