27 grudnia 2023 - Kapitał Żelazny Fundacji SLOW

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe oraz z myślą o przyszłości, podjęliśmy decyzję o utworzeniu Kapitału Żelaznego. Jest to strategiczny krok, który zapewni stabilność i ciągłość naszej działalności na dziesięciolecia.

Kapitał żelazny, stanie się fundamentem finansowym naszej organizacji, zostanie utworzony z myślą o długoterminowym rozwoju oraz realizacji misji i celów. To zobowiązanie, które pokazuje nasze zaangażowanie w budowanie trwałej wartości, zdolnej przetrwać wszelkie wyzwania przyszłości.

Jesteśmy przekonani, że dzięki temu Fundacja SLOW nie tylko utrzyma swoją pozycję na rynku, ale także rozwinie swoje działania na nowe obszary, odpowiadając na zmieniające się potrzeby społeczności, której służymy. Utworzenie kapitału żelaznego to gwarancja, że nasza praca przyniesie długofalowe korzyści zarówno obecnym, jak i przyszłym pokoleniom.

Zachęcamy wszystkich naszych obecnych oraz przyszłych darczyńców i współpracowników do wsparcia tej inicjatywy. Każdy wkład ma znaczenie i przyczynia się do trwałości oraz rozwoju naszej fundacji.

Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i zaufanie. Liczymy na dalszą współpracę i otwartość na przyszłe wyzwania.

W niedługim czasie przekażemy więcej informacji na temat tworzonego Kapitału Żelaznego, w tym szczegółowe zasady zarządzania KŻ i jego zabezpieczenia, skład Rady Nadzorczej KŻ oraz strategię inwestycyjną.

 

Z wyrazami szacunku

Bartosz Klonowski

Prezes Zarządu Fundacji SLOW