Materiały dla mediów
Zgoda na użycie

Pobierając jakiekolwiek pliki z tej strony zgadzacie się Państwo na warunki ich używania i publikacji opisane poniżej.
Fundacja SLOW wyraża zgodę na używanie umieszczonych tu materiałów zgodnie z ich przeznaczeniem.

Informacja prasowa
The Best Polish Illustrators

(zaktualizowano: 4 grudnia 2017)

W pliku PDF znajdują się wyczerpujące informacje na temat trzeciego tomu The Best Polish Illustrators oraz informacje o całej serii TBPI.

TBPI - Pobierz prezentację (10 MB)

LOGO TBPI I SLOW
The Best Polish Illustrators i {slow}

(zaktualizowano: 4 grudnia 2017)

W pliku ZIP znajdują się znaki graficzne (logo) albumu The Best Polish Illustrators oraz fundacji i magazynu {slow} w formacie AI, EPS i PDF z czcionkami zamienionymi na krzywe. W pliku jest także informacja o stosowanych kolorach oraz zasadach pozycjonowania logo.

SLOW I TBPI LOGO - Pobierz zastaw (19 MB)

The Best Polish Illustrators
Zestawy

(zaktualizowano: 4 grudnia 2017)

Wszystkie zdjęcia są w wysokiej rozdzielczości (TIFF/CMYK), przystosowane do druku poligraficznego. W paczce znajdują się także wersje o niższej rozdzielczości (JPG/RGB) do zastosowań na stronach internetowych, elektronicznych itp., a także kompletny zestaw logotypów wszystkich tomów albumów serii TBPI.

Pobierz zdjęcia (158 MB)
ZOBACZ PODSTRONĘ

The Best Polish Illustrators 1
PRESS

(zaktualizowano: 4 grudnia 2017)

Wszystkie zdjęcia są w wysokiej rozdzielczości (TIFF/CMYK), przystosowane do druku poligraficznego. W paczce znajdują się także wersje o niższej rozdzielczości (JPG/RGB) do zastosowań na stronach internetowych, elektronicznych itp.

Pobierz zdjęcia (512 MB)
ZOBACZ PODSTRONĘ

The Best Polish Illustrators 3
POSTER

(zaktualizowano: 4 grudnia 2017)

Wszystkie zdjęcia są w wysokiej rozdzielczości (TIFF/CMYK), przystosowane do druku poligraficznego. W paczce znajdują się także wersje o niższej rozdzielczości (JPG/RGB) do zastosowań na stronach internetowych, elektronicznych itp.

Pobierz zdjęcia (577 MB)
ZOBACZ PODSTRONĘ

The Best Polish Illustrators 4
COMIC BOOK

(zaktualizowano: 4 grudnia 2017)

Wszystkie zdjęcia są w wysokiej rozdzielczości (TIFF/CMYK), przystosowane do druku poligraficznego. W paczce znajdują się także wersje o niższej rozdzielczości (JPG/RGB) do zastosowań na stronach internetowych, elektronicznych itp.

Pobierz zdjęcia (276 MB)
ZOBACZ PODSTRONĘ

The Best Polish Illustrators 5
TYPO&CALLIGRAPHY

(zaktualizowano: 4 grudnia 2017)

Wszystkie zdjęcia są w wysokiej rozdzielczości (TIFF/CMYK), przystosowane do druku poligraficznego. W paczce znajdują się także wersje o niższej rozdzielczości (JPG/RGB) do zastosowań na stronach internetowych, elektronicznych itp.

Pobierz zdjęcia (295 MB)
ZOBACZ PODSTRONĘ

The Best Polish Illustrators 6
BOOK

(zaktualizowano: 4 grudnia 2017)

Wszystkie zdjęcia są w wysokiej rozdzielczości (TIFF/CMYK), przystosowane do druku poligraficznego. W paczce znajdują się także wersje o niższej rozdzielczości (JPG/RGB) do zastosowań na stronach internetowych, elektronicznych itp.

Pobierz zdjęcia (303 MB)
ZOBACZ PODSTRONĘ

The Best Polish Illustrators 7
CARICATURE

(zaktualizowano: 4 grudnia 2017)

Wszystkie zdjęcia są w wysokiej rozdzielczości (TIFF/CMYK), przystosowane do druku poligraficznego. W paczce znajdują się także wersje o niższej rozdzielczości (JPG/RGB) do zastosowań na stronach internetowych, elektronicznych itp.

Pobierz zdjęcia (262 MB)
ZOBACZ PODSTRONĘ

The Best Polish Illustrators 8
ADVERISEMENT

(zaktualizowano: 4 grudnia 2017)

Wszystkie zdjęcia są w wysokiej rozdzielczości (TIFF/CMYK), przystosowane do druku poligraficznego. W paczce znajdują się także wersje o niższej rozdzielczości (JPG/RGB) do zastosowań na stronach internetowych, elektronicznych itp.

Pobierz zdjęcia (276 MB)
ZOBACZ PODSTRONĘ

The Best Polish Illustrators 9
STREET ART

(zaktualizowano: 4 grudnia 2017)

Wszystkie zdjęcia są w wysokiej rozdzielczości (TIFF/CMYK), przystosowane do druku poligraficznego. W paczce znajdują się także wersje o niższej rozdzielczości (JPG/RGB) do zastosowań na stronach internetowych, elektronicznych itp.

Pobierz zdjęcia (310 MB)
ZOBACZ PODSTRONĘ

The Best Polish Illustrators 10
LOGO

(zaktualizowano: 4 grudnia 2017)

Wszystkie zdjęcia są w wysokiej rozdzielczości (TIFF/CMYK), przystosowane do druku poligraficznego. W paczce znajdują się także wersje o niższej rozdzielczości (JPG/RGB) do zastosowań na stronach internetowych, elektronicznych itp.

Pobierz zdjęcia (218 MB)
ZOBACZ PODSTRONĘ
Warunki używania i publikacji

Logo SLOW i TBPI

 1. Logo jest własnością fundacji SLOW.
 2. Nie wolno ingerować w kształt i kolorystykę logo.
 3. Należy zachować pole ochronne logo.
 4. Należy stosować się do zasad opisanych w karcie logo.
 5. Pliki pobierać można wyłącznie z tej strony. Ich kopiowanie i udostępnianie skutkuje utratą praw do ich używania.

Zdjęcia i inne obrazy

 1. Zdjęcia i inne obrazy są własnością fundacji SLOW.
 2. Nie wolno ingerować w kształt i kolorystykę zdjęć i innych obrazów.
 3. Każdorazowe użycie zdjęcia lub innego obrazu skutkuje konieczności umieszczenia podpisu zawierającego pełną nazwę fundacji: Fundacja SLOW oraz domenę internetową: www.tbpi.pl, np. Fundacja SLOW (www.tbpi.pl)
 4. W przypadku gdy na zdjęciu znajdują się obrazy osób trzecich należy uzupełnić podpis o te informacje, np. Fundacja SLOW (www.tbpi.pl) / Jan Kowalski. Informacje o fragmentach dzieł wchodzących w skład zdjęć i obrazów podawane są w plikach lub opisach dołączonych do pobieranych materiałów.
 5. Umieszczane w formie elektronicznej linki do stron fundacji, w tym podpisy zdjęć, winy być uzupełnione o działające przekierowanie do właściwej strony.
 6. Pliki pobierać można wyłącznie z tej strony. Ich kopiowanie i udostępnianie skutkuje utrata praw do ich używania.

Teksty

 1. Tekstów nie należy przetwarzać.
 2. Każdorazowe użycie tekstu skutkuje konieczności umieszczenia podpisu zawierającego nazwę fundacji: Fundacja SLOW oraz domenę internetową: www.tbpi.pl, np. Fundacja SLOW (www.tbpi.pl)
 3. Umieszczane w formie elektronicznej linki do stron fundacji, w tym podpisy tekstów, winy być uzupełnione o działające przekierowanie do właściwej strony.
 4. Pliki pobierać można wyłącznie z tej strony. Ich kopiowanie i udostępnianie skutkuje utratą praw do ich używania.