THE BEST POLISH ILLUSTRATORS 2020
YOUNG

Wydaj z nami ten album i wpisz się na listę Honorowych Wydawców!

W przedsprzedaży zebraliśmy:

(łącznie zgromadziliśmy % z potrzebnych zł)

wspierających (potrzebne około )

Zgłoś się Nominuj Zaprojektuj okładkę
Wesprzyj projekt

FAQ
(najczęściej zadawane pytania)

To wyjątkowy i niepowtarzalny album, wydany przez fundację w projekcie społecznościowym. W całości poświęcony jest młodym polskim artystom, urodzonym od 1989 roku.

Na ponad 300 stronach, TBPI 2020 | YOUNG zaprezentowane zostanie blisko 500 prac, około 70 twórców z różnych dziedzin polskiej ilustracji: plakatu, komiksu, typografii, concept art, karykatury, ilustracji prasowej itp.

Wyjątkową cechą TBPI jest to, że finansowany jest on przez czytelników. To dzięki ich zaufaniu Fundacja SLOW gromadzi środki na sfinansowanie projektu.

Celem projektu jest propagowanie polskiej sztuki w kraju i poza nim (dwie wersje językowe: PL i EN), a przede wszystkim promowanie polskich artystów.

Więcej na temat albumu można przeczytać na tej stronie.

TBPI 2020 | YOUNG, to projekt wyjątkowy. Nie tylko finansowany przez czytelników, ale także projektowany wspólnie z nimi.

Album wydany zostanie w kilku wariantach okładki. Wariantów będzie tyle, ile tysięcy zamówień zgromadzimy. Jeśli zgromadzimy 5.000 zamówień, 5 okładek zaprojektują artyści, a łączna wysokość wynagrodzenia wyniesie 12.500 zł netto.

Okładki wyłonione zostaną na drodze konkursu przesłanych projektów, a twórcy otrzymają:

 • prestiż publikacji okładki jednego z tomów serii TBPI,
 • status członka zespołu redakcyjnego,
 • zapis w stopce redakcyjnej, jako członka zespołu i projektanta okładki,
 • udział w wystawach i spotkaniach związanych z TBPI 2020 | YOUNG,
 • wynagrodzenie, tym większe, im więcej zamówień zgromadzimy,
 • egzemplarz autorski albumu.

Więcej szczegółów na temat warunków przystąpienia do konkursu znaleźć można na tych stronach:

Są trzy podstawowe warunki:

 1. Data urodzenia artysty nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia 1989 roku.
 2. Artysta ma obywatelstwo polskie.
 3. Prace artysty nie były publikowane w żadnym wydanym dotychczas albumie serii TBPI.

Więcej szczegółów na temat składania zgłoszeń do The Best Polish Illustrators 2020 | YOUNG znaleźć można na tych stronach:

Pamiętaj, że uruchomiliśmy również konkurs na okładkę albumu.
Na stronie Zgłoszenie do konkursu na okładkę, możesz poznać wszystkie szczegóły na temat przystąpienia do konkursu.

Zbiórka planowana jest na cały 2019 rok, a wydanie albumu na koniec 2020 roku, jednak im wcześniej zgromadzimy fundusze, tym wcześniej wydamy album.

Czas zbiórki może zostać skrócony, jeśli ilość zamówionych egzemplarzy albumu The Best Polish Illustrators 2020 | YOUNG przekroczy granicę zakreśloną przez możliwości techniczne naszych partnerów (drukarni, introligatorni itp).

Album TBPI 2020 | YOUNG, to projekt społecznościowy, finansowany na zasadach podobnych do crowdfundingu. Jego sukces zależy od osób, które go finansują, a więc od czytelników. Choć termin wydania tego albumu to grudzień 2020 roku, należy liczyć się z przyspieszeniem lub wydłużeniem tego terminu. Za każdym razem informować będziemy o tym na tej stronie, w zakładce DZIENNIK.

Nic prostszego:

 1. Przede wszystkim, zapoznaj się z zasadami opisanymi tu: Regulamin naboru do TBPI 2020 | YOUNG
 2. Potem odwiedź ten formularz: Zgłoszenie siebie jako artysty do TBPI 2020 | YOUNG i wypełnij go sumiennie.
 3. Najważniejszy etap za Tobą.
 4. Teraz sprawdź pocztę - tam znajdziesz pakiet istotnych informacji.
Nie musisz pamiętać wszystkich podanych tu linków. Na każdej ze wskazanych stron poprowadzimy Cię właściwą ścieżką. 

Pamiętaj, że ogłosiliśmy konkurs na okładkę albumu tu: Zgłoszenie do konkursu na okładkę. Możesz też nominować innego artystę tu: Nominowanie innego artysty do albumu.

Gratulujemy!

To oznacza, że ktoś docenia Twoją twórczość i uznał, że należysz do grona The Best Polish Illustrators.

Choć nominacja nie jest jednoznaczna z opublikowaniem prac nominowanego artysty w albumie, to sam fakt zgłoszenia niesie za sobą wiele korzyści, np:

 • Twoje prace zostaną poddane ocenie komisji w skład której wchodzą przedstawiciele środowisk akademickich, artyści, dziennikarze, przedstawiciele agencji reklamowych.
 • Twoje prace wezmą udział w społecznościowym głosowaniu, gdzie jeden z głosów komisji należał będzie do czytelników, twoich znajomych czy osób, które znają i śledzą Twoją twórczość.

To właściwie standard, że w czasie prowadzonych przez Fundację nominacji do innych tomów serii TBPI, już na etapie analizy prac artysta nawiązywał ważne, z punktu widzenia jego kariery twórczej, kontakty.

Uwaga - to ważne.

Nominacja ma na celu poinformować Ciebie i nas o możliwości Twojego udziału w projekcie The Best Polish Illustrators 2020 | YOUNG. Jednak, abyśmy mogli rozpatrzeć Twoje zgłoszenie, konieczne jest wypełnienie formularza przez Ciebie.
Przejdź na tę stronę: Zgłoszenie do TBPI 2020 | YOUNG i wypełnij formularz, a cały proces ruszy.

Jak wiesz, projekt TBPI 2020 | YOUNG, to projekt społecznościowy, finansowany ze środków przekazanych przez czytelników.

Jaki jest termin?

Termin zakończenia naboru nie jest jednoznacznie określony. Zależy on od środków, które zgromadzimy i jak szybko je zgromadzimy.

Dlatego złóż zgłoszenie jak najszybciej - wejdź tu: Zgłoszenie do TBPI 2020 | YOUNG.

Jeśli niezbędną do wydania albumu kwotę 200.000 zł zgromadzimy wcześniej niż planowaliśmy, rozważymy zamknięcie naboru i wydanie albumu wcześniej niż w 4 kwartale 2020 roku.

Czy liczy się ilość zgłoszeń?

Nie. Nie liczy się.
Komisja przeanalizuje wszystkie nadesłane w terminie zgłoszenia, a o publikacji w albumie zadecydują:

 • Głosy komisji powołanej przez Fundację SLOW (6-9 osób) - tyle głosów ile osób w komisji. Każdy członek komisji głosuje jednym (1) punktem na 50 artystów.
 • Głosy czytelników oddane w jawnym głosowaniu na naszej stronie internetowej. Pięćdziesięciu (50) artystów, którzy otrzymają najwięcej głosów, zostanie nagrodzonych dodatkowym punktem w głosowaniu komisji. Mówiąc wprost - społeczność traktujemy jak jednego członka komisji. Wydawać by się mogło, że w przypadku dziesięcioosobowej (10) komisji, jeden głos to niewiele. Warto jednak podkreślić, że w poprzednich tomach, już pięć (5) głosów gwarantowało publikację. W tym kontekście, jeden głos to bardzo dużo.

Zgłoś się teraz do TBPI 2020 | YOUNG

Komisja przeanalizuje wszystkie nadesłane w terminie i kompletne zgłoszenia.

Etapy pracy komisji:

 1. Zgromadzenie zgłoszeń przesłanych przez artystów za pośrednictwem tej strony.
 2. Analiza twórczości artystów w oparciu o nadesłane zgłoszenia.
 3. Zamknięcie głosowania jawnego dostępnego na stronie głosowania, a dostępnego dla wszystkich internautów.
 4. Każdy z członków komisji oddaje 50 głosów po 1 punkcie, na wybranych artystów.
 5. Informujemy artystów o zakwalifikowaniu do publikacji.

Inne informacje:

 • W albumie znajdą się prace około 70 artystów.
 • Komisję powołuje Fundacja SLOW.
 • W skład komisji wchodzą między innymi przedstawiciele środowisk akademickich, dziennikarze, artyści, krytycy i historycy sztuki oraz przedstawiciele Fundacji SLOW.
 • Komisja składa się z 6-9 osób.
 • Każdy członek komisji ma do dyspozycji 50 punktów i głosuje jednym (1) punktem na 50 artystów.
 • 50 głosów oddają internauci w jawnym głosowaniu. Czyli społeczność internautów staje się członkiem komisji.
 • Skład komisji jest niejawny.

Głosy czytelników oddane w jawnym głosowaniu na naszej stronie internetowej, to pięćdziesiąt (50) dodatkowych głosów dla artystów. Ci artyści, którzy otrzymają najwięcej głosów, zostaną nagrodzeni dodatkowym punktem w głosowaniu komisji. Mówiąc wprost - społeczność traktujemy jak jednego członka komisji. Wydawać by się mogło, że w przypadku dziesięcioosobowej (10) komisji, jeden głos to niewiele. Warto jednak podkreślić, że w poprzednich tomach już pięć (5) głosów gwarantowało publikację. W tym kontekście, jeden głos to bardzo dużo.

Zgłoś się teraz do TBPI 2020 | YOUNG

Poproś znajomych o oddanie głosu na Ciebie

Cały projekt TBPI realizuje Fundacja SLOW - organizacja non-profit. Nasze cele nie są zupełnie inne niż cele instytucji komercyjnych. Skupiamy się nad tym, aby album, trafił do największej możliwej liczby czytelników. Jeśli tak ma się stać, cena musi być możliwie najniższa.

Koszt stworzenia jednego albumu zależy od nakładu, jednak średnio jest to około 130 zł. Ta kwota nie przewiduje marginesu bezpieczeństwa ani zysku. Pokrywa jedynie koszty wydania albumu.

Jest kilka podstawowych czynników, które wpływają na optymalizację kosztów:

 • Sprzedając wszystkie tomy serii TBPI w przedsprzedaży, zyskujemy środki na ich wydanie na wiele miesięcy, nawet lat, przed wydaniem. Dzięki temu możemy optymalizować koszty, np. poprzez zakup surowców czy opakowań w ilościach o wiele większych niż w przypadku wydawania jednego tomu.
 • Dystrybuujemy album we własnym zakresie. To wprawdzie o wiele więcej pracy, jednak dzięki dobrym sercom wolontariuszy, jest możliwe obniżenie kosztów na tym etapie.
 • Brak pośredników, a więc prowizji, marż, narzutów.
 • Precyzyjnie zaplanowany nakład, realizowany pod zamówienie czytelników, pozwala wyprodukować tyle albumów na ile zgromadzimy środków. Unikamy zwrotów, nadwyżek, zbyt dużych kosztów magazynowanie itp.
 • Działania informacyjne i promocyjne realizujemy wyłącznie wewnątrz Fundacji - bez udziału kosztownych kampanii promocyjnych. Tu znów podziękowania należą się czytelnikom i wolontariuszom. To właśnie dzięki Waszym działaniom w mediach społecznościowych i ciężkiej pracy po nocach, ten projekt nie miałby szans na powodzenie.
 • Niskie koszty promocji. Na promowanie jednego albumu wydajemy od 35.000 do 50.000 zł. Większość tych środków przeznaczamy na promowanie postów na portalach społecznościowych, aby zwiększyć ich skuteczność.

Cały konstrukcja finansowania projektu TBPI opiera się na przedsprzedaży. Nakład planujemy precyzyjnie, bo album produkowany jest na zamówienie każdego z czytelników.

Ponieważ w procesach produkcji, konfekcjonowania czy transportu zdarzają się nieprzewidziane awarie, zawsze pozyskujemy środki na wyprodukowanie nieco więcej albumów, niż zostało zamówione.

Wyprodukowanie nadwyżki wiąże się głównie koniecznością zdobycia środków (zamrożeniem ich) na sfinansowanie i magazynowaniem tej nadwyżki. To dla Fundacji operującej na budżetach na żyletkę jest sporym obciążeniem i ryzykiem. To wszystko powoduje, że realne koszty takiej nadwyżki są po prostu wyższe. 

Wyższa cena albumów wydanych ma również na celu częściowe zniwelowanie deficytu, który powstaje przy przedsprzedaży, aby fundacja mogła funkcjonować i kontynuować prace nad serią TBPI.

Album zostanie wydany tylko wówczas, jeśli zgromadzimy niezbędną do jego realizacji kwotę. Wydrukujemy tyle albumów, na ile pozwolą nam zgromadzone środki.

Dokładne planowanie nakładu, dzięki pieniądzom od czytelników, pozwala zoptymalizować koszty - dlatego album sprzedawany jest po kosztach. Ponieważ celem jest promowanie polskiej sztuki i artystów, projekt nie przewiduje zysku. Możliwe jest to dzięki:

 • wsparciu od Was - czytelników, którzy finansujecie ten projekt,
 • możliwości zaplanowania kosztów, dzięki wiedzy na temat niezbędnego nakładu,
 • zaangażowaniu wolontariuszy i pracowników fundacji.

Bardzo istotnym czynnikiem, bezpośrednio wpływającym na sukces TBPI, jest precyzyjne planowanie kosztów. Dlatego regulamin przedsprzedaży zakłada, że przekazane na projekt pieniądze wpływają na plan wydawniczy, a każdy album powstaje na indywidualne zamówienie.

Jeśli nie zgromadzimy niezbędnej do realizacji druku kwoty i album nie zostanie wydany, zwrócimy pieniądze czytelnikom.

Dziękujemy, że nas wspierasz i uprzejmie prosimy, aby przed przekazaniem funduszy, dokładnie przemyśleć swoją decyzję.

Do planowanej daty wydania tego albumu zostało…