Zgłoszenie do publikacji

The Best Polish Illustrators

Udostępnij tę wiadomość.
Z pewnością jest wiele osób, które chcą się dowiedzieć o możliwości nominacji do TBPI.

Formularz zgłoszeniowy został przeniesiony na tę stronę

Informacje dodatkowe
  • Podane terminy oraz kolejność tomów serii TBPI może ulec zmianie. Nie zakładamy zmian terminów i kolejności, jednak w procesie gromadzenia materiałów napotykamy czasami na niezależne od nas utrudnienia, które dziś możemy uwzględnić jedynie jako tzw. margines bezpieczeństwa.
  • Złożenie nominacji nie jest równoznaczne z jej przyjęciem.
  • Błędnie wypełnione, niezgodne z prawdą lub niepełne formularze nie będą rozpatrywane.
  • Podczas składania zgłoszenia notowane są dane i adres IP osoby składającej zgłoszenie w celu zabezpieczenia interesów fundacji oraz osoby nominowanej.
  • Kopia zgłoszenia zostanie przesłana na adres e-mail osoby zgłaszającej oraz na adres e-mail osoby nominowanej (artysty).