Materiały dla mediów
Zgoda na użycie

Pobierając jakiekolwiek pliki z tej strony zgadzacie się Państwo na warunki ich używania i publikacji opisanie poniżej.

LOGO TBPI I SLOW
The Best Polish Illustrators i {slow}

W pliku ZIP znajdują się znaki graficzne (logo) albumu The Best Polish Illustrators oraz magazynu {slow} w formacie AI, EPS i PDF z czcionkami zamienionymi na krzywe. W pliku jest także informacja o stosowanych kolorach oraz zasadach pozycjonowania logo.

SLOW I TBPI LOGO - Pobierz zastaw (5 MB)

PRESS – tom 1
The Best Polish Illustrators

Wszystkie zdjęcia są w wysokiej rozdzielczości, CMYK, przystosowane do druku poligraficznego. W paczce znajdują się także wersje o niższej rozdzielczości w RGB do zastosowań na stronach internetowych, elektronicznych itp.

Pobierz zdjęcia (405 MB)
ZOBACZ PODSTRONĘ

CONCEPT ART – tom 2
The Best Polish Illustrators

Wszystkie zdjęcia są w wysokiej rozdzielczości, CMYK, przystosowane do druku poligraficznego. W paczce znajdują się także wersje o niższej rozdzielczości w RGB do zastosowań na stronach internetowych, elektronicznych itp.

Pobierz zdjęcia (276 MB)
POBIERZ OPIS (3 MB)

Opis przygotowany jest w pliku PDF, Word DOC dla Windows oraz w pliku PAGE dla komputerów MAC.

ZOBACZ PODSTRONĘ

SERIA – tomy od 1 do 10
The Best Polish Illustrators

Wszystkie zdjęcia są w wysokiej rozdzielczości, CMYK, przystosowane do druku poligraficznego. W paczce znajdują się także wersje o niższej rozdzielczości w RGB do zastosowań na stronach internetowych, elektronicznych itp.

Pobierz zdjęcia (732 MB)
ZOBACZ PODSTRONĘ
Warunki używania i publikacji

Zdjęcia i inne obrazy

 1. Logo jest własnością fundacji SLOW.
 2. Nie wolno ingerować w kształt i kolorystykę logo.
 3. Należy zachować pole ochronne logo.
 4. Należy stosować się do zasad opisanych w karcie logo.
 5. Pliki pobierać można wyłącznie z tej strony. Ich kopiowanie i udostępnianie skutkuje utrata praw do ich używania. 

Zdjęcia i inne obrazy

 1. Zdjęcia i inne obrazy są własnością fundacji SLOW.
 2. Nie wolno ingerować w kształt i kolorystykę zdjęć i innych obrazów.
 3. Każdorazowe użycie zdjęcia lub innego obrazu skutkuje konieczności umieszczenia podpisu zawierającego pełną nazwę fundacji: Fundacja SLOW oraz domenę internetową: www.tbpi.pl, np. Fundacja SLOW (www.tbpi.pl)
 4. W przypadku gdy na zdjęciu znajdują się obrazy osób trzecich należy uzupełnić podpis o te informacje, np. Fundacja SLOW (www.tbpi.pl) / Jan Kowalski. Informacje o fragmentach dzieł wchodzących w skład zdjęć i obrazów podawane są w plikach lub opisach dołączonych do pobieranych materiałów. 
 5. Umieszczane w formie elektronicznej linki do stron fundacji, w tym podpisy zdjęć, winy być uzupełnione o działające przekierowanie do właściwej strony.
 6. Pliki pobierać można wyłącznie z tej strony. Ich kopiowanie i udostępnianie skutkuje utrata praw do ich używania. 

Teksty

 1. Tekstów nie należy przetwarzać.
 2. Każdorazowe użycie tekstu skutkuje konieczności umieszczenia podpisu zawierającego nazwę fundacji: Fundacja SLOW oraz domenę internetową: www.tbpi.pl, np. Fundacja SLOW (www.tbpi.pl)
 3. Umieszczane w formie elektronicznej linki do stron fundacji, w tym podpisy tekstów, winy być uzupełnione o działające przekierowanie do właściwej strony.
 4. Pliki pobierać można wyłącznie z tej strony. Ich kopiowanie i udostępnianie skutkuje utratą praw do ich używania.