Materiały dla mediów
Zgoda na użycie

Pobierając jakiekolwiek pliki z tej strony zgadzacie się Państwo na warunki ich używania i publikacji opisanie poniżej.

SLOW I TBPI LOGO - Pobierz zastaw

The Best Polish Illustrators | tom 1 | PRESS

Pobierz zdjęcia (405 MB)

Wszystkie zdjęcia są w wysokiej rozdzielczości, CMYK, przystosowane do druku poligraficznego. W paczce znajdują się także wersje o niższej rozdzielczości w RGB do zastosowań na stronach internetowych, elektronicznych itp.

ZOBACZ OPIS

The Best Polish Illustrators | tom 2 | CONCEPT ART

Pobierz zdjęcia (276 MB)

Wszystkie zdjęcia są w wysokiej rozdzielczości, CMYK, przystosowane do druku poligraficznego. W paczce znajdują się także wersje o niższej rozdzielczości w RGB do zastosowań na stronach internetowych, elektronicznych itp.

POBIERZ OPIS (3 MB)

Opis przygotowany jest w PDF, Word DOC oraz w pliku PAGE dla komputerów MAC.

ZOBACZ PODSTRONĘ
Warunki używania i publikacji

Zdjęcia i inne obrazy

 1. Logo jest własnością fundacji SLOW.
 2. Nie wolno ingerować w kształt i kolorystykę logo.
 3. Należy zachować pole ochronne logo.
 4. Należy stosować się do zasad opisanych w karcie logo.
 5. Pliki pobierać można wyłącznie z tej strony. Ich kopiowanie i udostępnianie skutkuje utrata praw do ich używania. 

Zdjęcia i inne obrazy

 1. Zdjęcia i inne obrazy są własnością fundacji SLOW.
 2. Nie wolno ingerować w kształt i kolorystykę zdjęć i innych obrazów.
 3. Każdorazowe użycie zdjęcia lub innego obrazu skutkuje konieczności umieszczenia podpisu zawierającego pełną nazwę fundacji: Fundacja SLOW oraz domenę internetową: www.tbpi.pl, np. Fundacja SLOW (www.tbpi.pl)
 4. W przypadku gdy na zdjęciu znajdują się obrazy osób trzecich należy uzupełnić podpis o te informacje, np. Fundacja SLOW (www.tbpi.pl) / Jan Kowalski. Informacje o fragmentach dzieł wchodzących w skład zdjęć i obrazów podawane są w plikach lub opisach dołączonych do pobieranych materiałów. 
 5. Umieszczane w formie elektronicznej linki do stron fundacji, w tym podpisy zdjęć, winy być uzupełnione o działające przekierowanie do właściwej strony.
 6. Pliki pobierać można wyłącznie z tej strony. Ich kopiowanie i udostępnianie skutkuje utrata praw do ich używania. 

Teksty

 1. Tekstów nie należy przetwarzać.
 2. Każdorazowe użycie tekstu skutkuje konieczności umieszczenia podpisu zawierającego nazwę fundacji: Fundacja SLOW oraz domenę internetową: www.tbpi.pl, np. Fundacja SLOW (www.tbpi.pl)
 3. Umieszczane w formie elektronicznej linki do stron fundacji, w tym podpisy tekstów, winy być uzupełnione o działające przekierowanie do właściwej strony.
 4. Pliki pobierać można wyłącznie z tej strony. Ich kopiowanie i udostępnianie skutkuje utratą praw do ich używania.