FAQ
(najczęściej zadawane pytania)

Sprawy różne

Jak mogę wesprzeć Fundację SLOW?

Dziękujemy, że wspierasz działania Fundacji!

Możesz przekazać darowiznę przelewem podając poniższe dane:

Fundacja SLOW

ul. Domaniewska 17/19 lok. 133
02-663 Warszawa

Nr rachunku w Banku Ochrony Środowiska:
12 1600 1462 1878 7531 9000 0004 

Możesz również skorzystać z systemu PayPal klikając {tutaj}

Jestem twórcą. Co mogę zrobić, żeby znaleźć się w albumie TBPI?

Wyślij swoje zgłoszenie przez stronę nominacje.com.

Wybierz w formularzu tom, który odpowiada profilowi Twojej twórczości, uzupełnij potrzebne dane, wyślij i czekaj na kontakt z naszej strony. Po ostatecznym wyborze prac do danego albumu, skontaktujemy się ze wszystkimi artystami.

Na jakich zasadach odbywa się wybór artystów do poszczególnych tomów TBPI?

Wybór dokonywany jest w kilku etapach:

 • powołanie komisji;
 • gromadzenie nominacji od czytelników;
 • gromadzenie nominacji od samych artystów;
 • gromadzenie nominacji od członków komisji;
 • analiza portfolio prac wszystkich nominowanych artystów;
 • głosowanie członków komisji.

Do podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej prac, które znajdą się w poszczególnych tomach, angażujemy każdorazowo wiele osób z różnych środowisk: akademickiego, artystycznego, a także dziennikarzy, kulturoznawców, historyków sztuki.

W skutek wielu dyskusji, a ostatecznie, poprzez oddanie głosów przez członków komisji, dokonujemy wyboru. Jest to wybór subiektywny, bo każdy wybór taki jest. Robimy jednak wszystko, aby w albumie znaleźli się najlepsi polscy ilustratorzy.

Kiedy planowane jest wydanie kolejnych tomów serii TBPI?

Szczegółowy opis i harmonogram wydawniczy znajdziesz na głównej stronie tbpi.pl.

Uwaga!
Poniżej podajemy przewidywane daty wydania kolejnych tomów.
Projekt realizowany jest na zasadach zbliżonych do crowdfundingu - w przedsprzedaży, przez Fundację SLOW - organizację non profit. Realizacja projektu zależy od gromadzonych w przedsprzedaży środków, dlatego nie zawsze precyzyjnie możemy zaplanować datę wydania.
Podane terminy mogą ulec zmianie, choć robimy wszystko, aby albumy ukazywały się jak najszybciej. Działalność Fundacji opiera się przede wszystkim na wsparciu czytelników i fundatorów.

Dziękujemy wszystkim Honorowym Wydawcom i Fundatorom za wsparcie!

Które częśći serii TBPI są w bieżącej sprzedaży, a które dopiero się ukażą?

Do tej pory wydane zostały 3 pierwsze tomy serii TBPI:

Jeżeli kupisz jedną z nich, album zostanie wysłany do Ciebie od razu. Pozostałe tomy (od 4 do 11) będą ukazywały się zgodnie z harmonogramem wydawniczym (znajdziesz go na głównej stronie tbpi.pl).

Pytania o TBPI 2020 | YOUNG

Co to jest TBPI 2020 | YOUNG?

To wyjątkowy i niepowtarzalny album, wydany przez fundację w projekcie społecznościowym. W całości poświęcony jest młodym polskim artystom, urodzonym od 1989 roku.

Na ponad 300 stronach, TBPI 2020 | YOUNG zaprezentowane zostanie blisko 500 prac, około 70 twórców z różnych dziedzin polskiej ilustracji: plakatu, komiksu, typografii, concept art, karykatury, ilustracji prasowej itp.

Wyjątkową cechą TBPI jest to, że finansowany jest on przez czytelników. To dzięki ich zaufaniu Fundacja SLOW gromadzi środki na sfinansowanie projektu.

Celem projektu jest propagowanie polskiej sztuki w kraju i poza nim (dwie wersje językowe: PL i EN), a przede wszystkim promowanie polskich artystów.

Więcej na temat albumu można przeczytać na tej stronie.

Chcę zaprojektować okładkę TBPI 2020 | YOUNG. Co mam zrobić?

TBPI 2020 | YOUNG, to projekt wyjątkowy. Nie tylko finansowany przez czytelników, ale także projektowany wspólnie z nimi.

Album wydany zostanie w kilku wariantach okładki. Wariantów będzie tyle, ile tysięcy zamówień zgromadzimy. Jeśli zgromadzimy 5.000 zamówień, 5 okładek zaprojektują artyści, a łączna wysokość wynagrodzenia wyniesie 12.500 zł netto.

Okładki wyłonione zostaną na drodze konkursu przesłanych projektów, a twórcy otrzymają:

 • prestiż publikacji okładki jednego z tomów serii TBPI,
 • status członka zespołu redakcyjnego,
 • zapis w stopce redakcyjnej, jako członka zespołu i projektanta okładki,
 • udział w wystawach i spotkaniach związanych z TBPI 2020 | YOUNG,
 • wynagrodzenie, tym większe, im więcej zamówień zgromadzimy,
 • egzemplarz autorski albumu.

Więcej szczegółów na temat warunków przystąpienia do konkursu znaleźć można na tych stronach:

Kto może znaleźć się w TBPI 2020 | YOUNG?

Są trzy podstawowe warunki:

 1. Data urodzenia artysty nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia 1989 roku.
 2. Artysta ma obywatelstwo polskie.
 3. Prace artysty nie były publikowane w żadnym wydanym dotychczas albumie serii TBPI.

Więcej szczegółów na temat składania zgłoszeń do The Best Polish Illustrators 2020 | YOUNG znaleźć można na tych stronach:

Pamiętaj, że uruchomiliśmy również konkurs na okładkę albumu.
Na stronie Zgłoszenie do konkursu na okładkę, możesz poznać wszystkie szczegóły na temat przystąpienia do konkursu.

Kiedy powstanie TBPI 2020 | YOUNG

Zbiórka planowana jest na cały 2019 rok, a wydanie albumu na koniec 2020 roku, jednak im wcześniej zgromadzimy fundusze, tym wcześniej wydamy album.

Czas zbiórki może zostać skrócony, jeśli ilość zamówionych egzemplarzy albumu The Best Polish Illustrators 2020 | YOUNG przekroczy granicę zakreśloną przez możliwości techniczne naszych partnerów (drukarni, introligatorni itp).

Album TBPI 2020 | YOUNG, to projekt społecznościowy, finansowany na zasadach podobnych do crowdfundingu. Jego sukces zależy od osób, które go finansują, a więc od czytelników. Choć termin wydania tego albumu to grudzień 2020 roku, należy liczyć się z przyspieszeniem lub wydłużeniem tego terminu. Za każdym razem informować będziemy o tym na tej stronie, w zakładce DZIENNIK.

Jestem młodym artystą, jak mam się zgłosić do TBPI 2020 | YOUNG

Nic prostszego:

 1. Przede wszystkim, zapoznaj się z zasadami opisanymi tu: Regulamin naboru do TBPI 2020 | YOUNG
 2. Potem odwiedź ten formularz: Zgłoszenie siebie jako artysty do TBPI 2020 | YOUNG i wypełnij go sumiennie.
 3. Najważniejszy etap za Tobą.
 4. Teraz sprawdź pocztę - tam znajdziesz pakiet istotnych informacji.
Nie musisz pamiętać wszystkich podanych tu linków. Na każdej ze wskazanych stron poprowadzimy Cię właściwą ścieżką. 

Pamiętaj, że ogłosiliśmy konkurs na okładkę albumu tu: Zgłoszenie do konkursu na okładkę. Możesz też nominować innego artystę tu: Nominowanie innego artysty do albumu.

Ktoś mnie zgłosił do albumu. Co mam zrobić?

Gratulujemy!

To oznacza, że ktoś docenia Twoją twórczość i uznał, że należysz do grona The Best Polish Illustrators.

Choć nominacja nie jest jednoznaczna z opublikowaniem prac nominowanego artysty w albumie, to sam fakt zgłoszenia niesie za sobą wiele korzyści, np:

 • Twoje prace zostaną poddane ocenie komisji w skład której wchodzą przedstawiciele środowisk akademickich, artyści, dziennikarze, przedstawiciele agencji reklamowych.
 • Twoje prace wezmą udział w społecznościowym głosowaniu, gdzie jeden z głosów komisji należał będzie do czytelników, twoich znajomych czy osób, które znają i śledzą Twoją twórczość.

To właściwie standard, że w czasie prowadzonych przez Fundację nominacji do innych tomów serii TBPI, już na etapie analizy prac artysta nawiązywał ważne, z punktu widzenia jego kariery twórczej, kontakty.

Uwaga - to ważne.

Nominacja ma na celu poinformować Ciebie i nas o możliwości Twojego udziału w projekcie The Best Polish Illustrators 2020 | YOUNG. Jednak, abyśmy mogli rozpatrzeć Twoje zgłoszenie, konieczne jest wypełnienie formularza przez Ciebie.
Przejdź na tę stronę: Zgłoszenie do TBPI 2020 | YOUNG i wypełnij formularz, a cały proces ruszy.

Jaki jest termin składania zgłoszeń do albumu i czy liczy się ilość zgłoszeń?

Jak wiesz, projekt TBPI 2020 | YOUNG, to projekt społecznościowy, finansowany ze środków przekazanych przez czytelników.

Jaki jest termin?

Termin zakończenia naboru nie jest jednoznacznie określony. Zależy on od środków, które zgromadzimy i jak szybko je zgromadzimy.

Dlatego złóż zgłoszenie jak najszybciej - wejdź tu: Zgłoszenie do TBPI 2020 | YOUNG.

Jeśli niezbędną do wydania albumu kwotę 200.000 zł zgromadzimy wcześniej niż planowaliśmy, rozważymy zamknięcie naboru i wydanie albumu wcześniej niż w 4 kwartale 2020 roku.

Czy liczy się ilość zgłoszeń?

Nie. Nie liczy się.
Komisja przeanalizuje wszystkie nadesłane w terminie zgłoszenia, a o publikacji w albumie zadecydują:

 • Głosy komisji powołanej przez Fundację SLOW (6-9 osób) - tyle głosów ile osób w komisji. Każdy członek komisji głosuje jednym (1) punktem na 50 artystów.
 • Głosy czytelników oddane w jawnym głosowaniu na naszej stronie internetowej. Pięćdziesięciu (50) artystów, którzy otrzymają najwięcej głosów, zostanie nagrodzonych dodatkowym punktem w głosowaniu komisji. Mówiąc wprost - społeczność traktujemy jak jednego członka komisji. Wydawać by się mogło, że w przypadku dziesięcioosobowej (10) komisji, jeden głos to niewiele. Warto jednak podkreślić, że w poprzednich tomach, już pięć (5) głosów gwarantowało publikację. W tym kontekście, jeden głos to bardzo dużo.

Zgłoś się teraz do TBPI 2020 | YOUNG

Jak działa komisja decydująca o wyborze artystów do TBPI 2020 | YOUNG

Komisja przeanalizuje wszystkie nadesłane w terminie i kompletne zgłoszenia.

Etapy pracy komisji:

 1. Zgromadzenie zgłoszeń przesłanych przez artystów za pośrednictwem tej strony.
 2. Analiza twórczości artystów w oparciu o nadesłane zgłoszenia.
 3. Zamknięcie głosowania jawnego dostępnego na stronie głosowania, a dostępnego dla wszystkich internautów.
 4. Każdy z członków komisji oddaje 50 głosów po 1 punkcie, na wybranych artystów.
 5. Informujemy artystów o zakwalifikowaniu do publikacji.

Inne informacje:

 • W albumie znajdą się prace około 70 artystów.
 • Komisję powołuje Fundacja SLOW.
 • W skład komisji wchodzą między innymi przedstawiciele środowisk akademickich, dziennikarze, artyści, krytycy i historycy sztuki oraz przedstawiciele Fundacji SLOW.
 • Komisja składa się z 6-9 osób.
 • Każdy członek komisji ma do dyspozycji 50 punktów i głosuje jednym (1) punktem na 50 artystów.
 • 50 głosów oddają internauci w jawnym głosowaniu. Czyli społeczność internautów staje się członkiem komisji.
 • Skład komisji jest niejawny.

Głosy czytelników oddane w jawnym głosowaniu na naszej stronie internetowej, to pięćdziesiąt (50) dodatkowych głosów dla artystów. Ci artyści, którzy otrzymają najwięcej głosów, zostaną nagrodzeni dodatkowym punktem w głosowaniu komisji. Mówiąc wprost - społeczność traktujemy jak jednego członka komisji. Wydawać by się mogło, że w przypadku dziesięcioosobowej (10) komisji, jeden głos to niewiele. Warto jednak podkreślić, że w poprzednich tomach już pięć (5) głosów gwarantowało publikację. W tym kontekście, jeden głos to bardzo dużo.

Zgłoś się teraz do TBPI 2020 | YOUNG

Poproś znajomych o oddanie głosu na Ciebie

Dlaczego album w przedsprzedaży jest taki tani?

Cały projekt TBPI realizuje Fundacja SLOW - organizacja non-profit. Nasze cele nie są zupełnie inne niż cele instytucji komercyjnych. Skupiamy się nad tym, aby album, trafił do największej możliwej liczby czytelników. Jeśli tak ma się stać, cena musi być możliwie najniższa.

Koszt stworzenia jednego albumu zależy od nakładu, jednak średnio jest to około 130 zł. Ta kwota nie przewiduje marginesu bezpieczeństwa ani zysku. Pokrywa jedynie koszty wydania albumu.

Jest kilka podstawowych czynników, które wpływają na optymalizację kosztów:

 • Sprzedając wszystkie tomy serii TBPI w przedsprzedaży, zyskujemy środki na ich wydanie na wiele miesięcy, nawet lat, przed wydaniem. Dzięki temu możemy optymalizować koszty, np. poprzez zakup surowców czy opakowań w ilościach o wiele większych niż w przypadku wydawania jednego tomu.
 • Dystrybuujemy album we własnym zakresie. To wprawdzie o wiele więcej pracy, jednak dzięki dobrym sercom wolontariuszy, jest możliwe obniżenie kosztów na tym etapie.
 • Brak pośredników, a więc prowizji, marż, narzutów.
 • Precyzyjnie zaplanowany nakład, realizowany pod zamówienie czytelników, pozwala wyprodukować tyle albumów na ile zgromadzimy środków. Unikamy zwrotów, nadwyżek, zbyt dużych kosztów magazynowanie itp.
 • Działania informacyjne i promocyjne realizujemy wyłącznie wewnątrz Fundacji - bez udziału kosztownych kampanii promocyjnych. Tu znów podziękowania należą się czytelnikom i wolontariuszom. To właśnie dzięki Waszym działaniom w mediach społecznościowych i ciężkiej pracy po nocach, ten projekt nie miałby szans na powodzenie.
 • Niskie koszty promocji. Na promowanie jednego albumu wydajemy od 35.000 do 50.000 zł. Większość tych środków przeznaczamy na promowanie postów na portalach społecznościowych, aby zwiększyć ich skuteczność.
Dlaczego albumy wydane mają wyższą cenę?

Cały konstrukcja finansowania projektu TBPI opiera się na przedsprzedaży. Nakład planujemy precyzyjnie, bo album produkowany jest na zamówienie każdego z czytelników.

Ponieważ w procesach produkcji, konfekcjonowania czy transportu zdarzają się nieprzewidziane awarie, zawsze pozyskujemy środki na wyprodukowanie nieco więcej albumów, niż zostało zamówione.

Wyprodukowanie nadwyżki wiąże się głównie koniecznością zdobycia środków (zamrożeniem ich) na sfinansowanie i magazynowaniem tej nadwyżki. To dla Fundacji operującej na budżetach na żyletkę jest sporym obciążeniem i ryzykiem. To wszystko powoduje, że realne koszty takiej nadwyżki są po prostu wyższe. 

Wyższa cena albumów wydanych ma również na celu częściowe zniwelowanie deficytu, który powstaje przy przedsprzedaży, aby fundacja mogła funkcjonować i kontynuować prace nad serią TBPI.

Czy mogę zrezygnować z zakupu albumu i prosić o zwrot pieniędzy?

Album zostanie wydany tylko wówczas, jeśli zgromadzimy niezbędną do jego realizacji kwotę. Wydrukujemy tyle albumów, na ile pozwolą nam zgromadzone środki.

Dokładne planowanie nakładu, dzięki pieniądzom od czytelników, pozwala zoptymalizować koszty - dlatego album sprzedawany jest po kosztach. Ponieważ celem jest promowanie polskiej sztuki i artystów, projekt nie przewiduje zysku. Możliwe jest to dzięki:

 • wsparciu od Was - czytelników, którzy finansujecie ten projekt,
 • możliwości zaplanowania kosztów, dzięki wiedzy na temat niezbędnego nakładu,
 • zaangażowaniu wolontariuszy i pracowników fundacji.

Bardzo istotnym czynnikiem, bezpośrednio wpływającym na sukces TBPI, jest precyzyjne planowanie kosztów. Dlatego regulamin przedsprzedaży zakłada, że przekazane na projekt pieniądze wpływają na plan wydawniczy, a każdy album powstaje na indywidualne zamówienie.

Jeśli nie zgromadzimy niezbędnej do realizacji druku kwoty i album nie zostanie wydany, zwrócimy pieniądze czytelnikom.

Dziękujemy, że nas wspierasz i uprzejmie prosimy, aby przed przekazaniem funduszy, dokładnie przemyśleć swoją decyzję.

Przesyłki

Czy mogę odebrać swoje zamówienie osobiście?

Wysyłka realizowana jest z magazynu logistycznego współpracującego z Fundacją SLOW. Dlatego nie ma możliwości osobistego odbioru przesyłki. Sugerujemy korzystanie z opcji przesyłki kurierskiej, która jest najszybszą i najczęściej bezproblemową formą dostawy.

Czy (i jak) mogę śledzić swoją przesyłkę?

Tak, każdy z przewoźników, z których usług korzystamy oferuje możliwość śledzenia przesyłek. Możesz to zrobić korzystając z poniższych linków:
Przesyłki DHL: {śledzenie DHL}
Przesyłki DPD: {śledzenie DPD}
Przesyłki Poczta Polska: {śledzenie Poczta Polska}

Jeśli z jakichkolwiek przyczyn nadamy Twoją przesyłkę inną firma kurierską, otrzymasz maila z informacją na ten temat oraz z numerem listu przewozowego i linkiem do śledzenia przesyłki. 

Do śledzenia przesyłki niezbędny jest numer listu przewozowego, który w chwili nadania przez nas przesyłki, firma kurierska wysyła na podany podczas składania zamówienia adres e-mail.

Jeśli nie widzisz maila z numerem listu przewozowego od firmy kurierskiej lub Fundacji SLOW, sprawdź w spamie lub skontaktuj się z nami.

Czy mogę zamówić album z opcją płatności przy odbiorze?

Nie, w związku z wysokimi kosztami oraz stosunkowo dużą ilością nieodbieranych przesyłek tego typu w przeszłości, zrezygnowaliśmy z tej opcji dostawy. Korzystamy z wiodących firm realizujących płatności elektroniczne zapewniających bezpieczeństwo przepływu środków. Zapewniamy, że płatności zostaną zrealizowane w sposób bezpieczny i szybki.

Czy otrzymam informację po wysłaniu do mnie zamówionego albumu?

Tak, otrzymasz powiadomienie mailem zawierające szczegóły dostawy. Zazwyczaj możesz też, na dzień przed doręczeniem przesyłki, zmienić adres doręczenia. Jednak ta opcja zależy od firmy kurierskiej i to z firmą kurierską należy się w tej sprawie kontaktować. 

Ile czasu trzeba czekać na przesyłkę od chwili zamówienia?

Zamówione pozycje są zazwyczaj wysyłane kolejnego dnia roboczego po odnotowaniu płatności. Jeśli zamówienie zostało złożone przed godziną 11:00, często przesyłka nadawana jest tego samego dnia. W sporadycznych przypadkach wynikających z możliwości technicznych, wysyłka może nastąpić w ciągu 3 dni roboczych, jednak zdarza się to niezwykle rzadko.

Kto (i jak) może zmienić adres przesyłki?
Jeśli przesyłka została już do Ciebie wysłana:

Zmiany adresu może dokonać wyłącznie upoważniony odbiorca (czyli Ty) - po nadaniu przesyłki my nie mamy możliwości zmiany adresu doręczenia.
Skontaktuj się w tej sprawie z infolinią firmy kurierskiej (najczęściej DHL pod numerem +48 42 634 53 45) lub dokonaj zmiany przez stronę firmy kurierskiej. Instrukcje i link oraz informacje o przesyłce zostały wysłane do Ciebie mailem po nadaniu przesyłki.
Nadawca nie ma możliwości dokonania nieodpłatnej zmiany adresu dostawy.

Jeśli przesyłka jeszcze nie została do Ciebie wysłana:

Adres przesyłki, która oczekuje na wysłanie (W trakcie realizacji) lub zamówionej w ramach przedsprzedaży można zmienić wysyłając maila na redakcja@beslow.pl z adresu wskazanego przez Ciebie w zamówieniu. Jeżeli nie jesteś pewny czy Twoja przesyłka została już wysłana, możesz się upewnić logując się na swoje konto w naszym sklepie lub dzwoniąc w dni robocze w godzinach 9.00 – 17.00 pod numer +48 22 487 51 81.

Moja przesyłka nie dotarła w wyznaczonym terminie. Co mam robić?

Jeżeli Twoja przesyłka nie dotarła w ustalonym terminie znaczy, że coś poszło nie tak. Skontaktuj się z nami jak najszybciej mailem na adres redakcja@beslow.pl lub telefonicznie w dni robocze w godzinach 8.00–17.00 pod numer +48 22 487 51 81.

Do weryfikacji Twojego zamówienia potrzebny będzie numer zamówienia (poprzedzony znakiem #) oraz adres email, który podano przy składaniu zamówienia. 

Jaka firma transportowa dostarczy moją przesyłkę?

Przesyłki krajowe w większości realizuje dla nas firma DHL. W ruchu międzynarodowym korzystamy z usług DPD, GLS, UPS i Poczty Polskiej.

Jeżeli zamówię album już wydany (1-3) razem z tomem, który jeszcze się nie ukazał to kiedy otrzymam przesyłkę?

Tomy, które zostały już wydane (1-3) wyślemy do Ciebie niezwłocznie (do 3 dni roboczych), a te które ukażą się w przyszłości będą sukcesywnie wysyłane zgodnie z terminami ich wydania – prosto z drukarni.

Zamówienia

W jakiej formie mogę dokonać płatności za zamówienie?

Płatności można dokonać przelewem natychmiastowym lub tradycyjnym, dowolną kartą za pośrednictwem serwisu DotPay, a także przy pomocy BLIK. Możesz również zapłacić za korzystając z systemu PayPal. Po zrealizowaniu zamówienia w naszym sklepie zostaniesz automatycznie przekierowany do wybranego serwisu transakcyjnego. Znajdziesz tam wszelkie informacje, które pozwolą Ci zrealizować swoją płatność.

Czy mogę odebrać swoje zamówienie osobiście?

Wysyłka realizowana jest z magazynu logistycznego współpracującego z Fundacją SLOW. Dlatego nie ma możliwości osobistego odbioru przesyłki. Sugerujemy korzystanie z opcji przesyłki kurierskiej, która jest najszybszą i najczęściej bezproblemową formą dostawy.

Czy mogę zamówić album z opcją płatności przy odbiorze?

Nie, w związku z wysokimi kosztami oraz stosunkowo dużą ilością nieodbieranych przesyłek tego typu w przeszłości, zrezygnowaliśmy z tej opcji dostawy. Korzystamy z wiodących firm realizujących płatności elektroniczne zapewniających bezpieczeństwo przepływu środków. Zapewniamy, że płatności zostaną zrealizowane w sposób bezpieczny i szybki.

Czy (i w jakiej formie) otrzymam informację po wysłaniu do mnie zamówionego albumu?

Tak, otrzymasz powiadomienie mailem zawierające szczegóły dostawy. Zazwyczaj możesz też, na dzień przed doręczeniem przesyłki, zmienić adres doręczenia. Jednak ta opcja zależy od firmy kurierskiej i to z firmą kurierską należy się w tej sprawie kontaktować.

Jakie warunki muszę spełnić, żeby zwrócić zamówienie?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwrotu można dokonać, jeżeli towar nie nosi żadnych śladów użytkowania. W praktyce oznacza to, że możesz zwrócić album, jeżeli nie została usunięta z niego folia ochronna zabezpieczająca etui i nie został on w żaden sposób mechanicznie uszkodzony. Zwrotu można dokonać w ciągu 14 dni od daty doręczenia (liczy się data nadania przez Ciebie przesyłki).

Wcześniej prosimy o złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Możesz je wysłać mailem na adres redackja@beslow.pl. Nie musisz podawać przyczyny, ale będziemy Ci bardzo wdzięczni za informację co spowodowało zmianę decyzji.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno zawierać wszystkie informacje zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zważywszy na dużą ilość zamówień, nie zawsze jesteśmy w stanie precyzyjnie zidentyfikować zamówienie jeśli podane informacje są niekompletne. Najważniejsze jest, aby oświadczenie takie zawierało: imię i nazwisko, numer zamówienie (#), adres osoby zamawiającej i było wysłane z adresu e-mail, który podano w zamówieniu.

Zwracamy uwagę, że albumy z wpisem Honorowego Wydawcy (jeśli podałeś go w trakcie przygotowywania zamówienia) są personalizowane zgodnie z Twoim zamówieniem, a więc nie podlegają zwrotowi chyba że zawartość przesyłki niezgodne jest z zamówieniem. Przed złożeniem zamówienia a także przed zwrotem, zapoznaj się z regulaminem.

Proszę o dopisanie na opakowaniu: ZWROT ZAMÓWIENIA i podanie jego numeru (zaczynającego się od #). Konieczne jest również podanie przesłanie albumu w opakowaniu ochronnym oryginalnym lub równie skutecznie chroniącym album przed uszkodzeniem. Firmy kurierskie odrzucają reklamacje uszkodzonych przesyłek, jeśli zostały one nieprawidłowo zapakowane. Oryginalne opakowanie SLOW gwarantuje bezpieczeństwo zawartości. 

Rabaty i ceny promocyjne

Dlaczego ceny albumów różnią się od siebie i zmieniają się w czasie - album najpierw kosztuje 130, a potem 349 zł?

Koszt wydania jednego egzemplarza to około 170 zł. Ponieważ Fundacji zależy na tym, aby album był w przystępnej cenie i dostępny dla możliwie największej liczby czytelników, w pierwszym etapie sprzedawany jest poniżej kosztów.

Ceny zmieniają się wraz ze zbliżającym się terminem wydania.
Albumy są dostępne w obniżonych cenach w okresie przedsprzedaży (im dłuższy okres do daty wydania, tym niższa cena). Po ukazaniu się danego tomu cena przyjmuje wartość 299 zł, a przed wyczerpaniem zapasów 349 zł.

Nakłady albumów są ograniczone, a tomy od 1 do 3 są już na wyczerpaniu.

Otrzymałem kupon (kod) rabatowy. Jak mogę go wykorzystać?

Kupon rabatowy możesz wykorzystać przy zakupie podanych na nim produktów w naszym sklepie.
Kod z kuponu wpisz w koszyku, po dodaniu do niego wybranych albumów i wybierz ‘Zastosuj kupon’.

Jeśli kupon przypisany jest do Twojego konta, zanim go zastosujesz, musisz się zalogować przy użyciu konta i maila do którego kupon został przypisany. Taką informację znajdziesz w mailu, w którym kupon został do Ciebie wysłany.

Wcześniej sprawdź w treści maila na jakie produkty obowiązuje kupon i czy powiązany jest z Twoim mailem i kontem w naszym sklepie.

Finanse i płatności

Czy otrzymam fakturę za swoje zamówienie?

Tak, faktura zostanie do Ciebie wysłana, zaraz po odnotowaniu płatności na naszym rachunku, drogą elektroniczną. Z tego powodu bardzo ważne jest, żeby Twój mail i wszystkie dane niezbędne do faktury w zamówieniu zostały podane bezbłędnie.

Reprezentuję instytucję, która nie ma możliwości realizacji płatności kartą lub PayPal. Jak mogę kupić album?

W sklepie dostępna jest opcja płatności przelewem tradycyjnym. 

Jeśli potrzebujesz pomocy, wyślij maila na adres redakcja@beslow.pl, dostaniesz szczegółową instrukcję jak zrealizować tego typu zamówienie.

Czy mogę zamówić album z opcją płatności przy odbiorze?

Nie, w związku z wysokimi kosztami oraz stosunkowo dużą ilością nieodbieranych przesyłek tego typu w przeszłości, zrezygnowaliśmy z tej opcji dostawy. Korzystamy z wiodących firm realizujących płatności elektroniczne zapewniających bezpieczeństwo przepływu środków. Zapewniamy, że płatności zostaną zrealizowane w sposób bezpieczny i szybki.

Współpraca z Fundacją SLOW

Jak mogę zgłosić wniosek o publikację w dziale {free:zone}

Możesz złożyć wniosek za pośrednictwem formularza.

Wniosek znajdziesz tu: {wniosek}

Chcę pisać dla portalu www.beSlow.pl. Co mam zrobić?

Z przyjemnością nawiążemy współpracę z dziennikarzami, którzy chcą pisać rzetelne artykuły dla naszego portalu.

Zgłoszenia prosimy składać za pośrednictwem formularza: {wniosek}

Jestem twórcą. Co mogę zrobić, żeby znaleźć się w Albumie TBPI?

Wyślij swoje zgłoszenie przez stronę nominacje.com. Wybierz w formularzu tom, który odpowiada profilowi Twojej twórczości, uzupełnij potrzebne dane, wyślij i czekaj na kontakt z naszej strony. Po ostatecznym wyborze prac do danego albumu, skontaktujemy się ze wszystkimi artystami.

Jestem zainteresowany podjęciem stażu/wolontariatu w Fundacji. Jak mogę się skontaktować?

Napisz do nas na adres redakcja@beslow.pl, załącz swoje CV i napisz w jakim zakresie chcesz podjąć współpracę. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Jak mogę poprosić {slow} o patronat medialny?

Z przyjemnością obejmiemy patronat medialny nad wydarzeniami i przedsięwzięciami, których cele zbieżne są z celami Fundacji SLOW.
Abyśmy mogli rozpatrzyć Twój wniosek, przygotuj krótki opis swojego projektu:

 • czego przedsięwzięcie dotyczy
 • czego oczekujesz od redakcji {slow}
 • jakie korzyści proponujesz redakcji {slow}

Potem wypełnij ten formularz wybierając z listy właściwą pozycje (Prośba o patronat). 

Co mam zrobić, aby moje prace opublikowane zostały w TBPI 2020 | YOUNG?

Odwiedź tę stronę. Tam dowiesz się wszystkiego.

Na tej stronie znajdziesz dział FAQ dedykowany wyłącznie albumowi TBPI 2020 | YOUNG, a w nim szczegółowe odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z YOUNG'iem.

Pytania techniczne o albumy TBPI

Jak zapakowany jest album do wysyłki?

Zafoliowany album znajduje się w etui, które również jest zafoliowane. Poza tym zapakowany jest w podwójne pudełko. Tak, aby po rozpakowaniu przesyłki, którą dostarczy kurier, w środku było nienaruszone, gotowe do sprezentowania, eleganckie pudełko.

Tak pakujemy wszystkie albumu z serii TBPI:

Na jakim papierze drukowane są albumy?

Albumy są drukowane na szlachetnym, matowym, niepowlekanym papierze Munken firmy Arctic Paper o gramaturze 130 g/m².

Konstrukcja okładki wykonana jest z wysokiej jakości litej tektury introligatorskiej o obniżonej reakcji na wilgoć, o grubości 3,5 mm.

Okładka oklejona jest ekskluzywnym, ozdobnym papierem z serii Stardream lub Curous Metalics. 

Jaka jest technika druku albumu?

Album drukowany jest techniką offsetową w liniaturze co najmniej 150 lpi, full color.

W związku z wykorzystaniem szlachetnego papieru niepowlekanego konieczne jest zastosowanie specjalnych technik przygotowalni materiałów do druku oraz odpowiednich farb drukarskich, a także specjalnego rastra. W zależności od zawartości i specyfiki danej grupy ilustracji stosujemy raster tradycyjny, stochastyczny, hybrydowy itp. 

Zwracamy uwagę nie tylko na jakość druku, ale także na trwałość i odwzorowanie barw, ekologiczność i... zapach farb drukarskich. 

Prace ilu artystów znajdują się w każdym z tomów TBPI?

Każdy tom nieco się różni pod tym względem. W dotychczas opublikowanych były to następujące ilości:
TBPI 1 | PRESS – 39 artystów,
TBPI 2 | CONCEPT ART – 35 artystów,
TBPI 3 | POSTER – 53 artystów.

W każdym z kolejnych tomów albumu znajdą się prace około 35-40 artystów.
Wyjątkiem jest tom TBPI 2020 | YOUNG, gdzie planujemy zaprezentować sylwetki około 70 młodych twórców.

Pytania dotyczące prac nad kolejnymi tomami TBPI

Jaki jest skład komisji wybierającej artystów do każdego z tomów TBPI?

Angażujemy każdorazowo wiele osób z różnych środowisk: akademickiego, artystycznego, a także dziennikarzy, kulturoznawców, historyków sztuki. Do każdego tomu powoływana jest odrębna komisja spośród osób posiadających najwyższe kompetencje w danej dziedzinie.

Kiedy opublikowane zostaną listy artystów do kolejnych tomów TBPI?

Listy artystów są publikowane sukcesywnie między 4 a 1 miesiącem przed wydaniem albumu.

Kiedy planowane są wydania kolejnych części albumów TBPI?

Szczegółowy opis i harmonogram wydawniczy znajdziesz na głównej stronie tbpi.pl.

Uwaga!
Poniżej podajemy przewidywane daty wydania kolejnych tomów.
Projekt realizowany jest na zasadach zbliżonych do crowdfundingu - w przedsprzedaży, przez Fundację SLOW - organizację non profit. Realizacja projektu zależy od gromadzonych w przedsprzedaży środków, dlatego nie zawsze precyzyjnie możemy zaplanować datę wydania.
Podane terminy mogą ulec zmianie, choć robimy wszystko, aby albumy ukazywały się jak najszybciej. Działalność Fundacji opiera się przede wszystkim na wsparciu czytelników i fundatorów.

Dziękujemy wszystkim Honorowym Wydawcom i Fundatorom za wsparcie!