Strona w budowie.
Niektóre wartości mogą być nieprawidłowe.

Statystyki i prognozy
(niektóre dane statystyczne projektu TBPI)

Staramy się ciągle dopracowywać i unowocześniać naszą stronę. Podane wartości generowane są automatycznie, niektóre wprowadzane ręcznie, co oznacza, że są przybliżone i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Liczby wyliczane są automatycznie z bazy danych naszego sklepu, który oparty jest o silnik WordPress / Woocommerce. Trzykrotnie zmienialiśmy sklep i strukturę produktów i przenosiliśmy dane, co mogło spowodować rozbieżności pomiędzy prezentowanymi tu danymi, a danymi księgowymi. Statystyki zawierają – poza kosztami poniesionymi – także prognozy oparte na dotychczasowych działaniach.
Zachęcamy do odwiedzenia działu FAQ, gdzie przeczytać można więcej na temat realizacji i finansowania serii TBPI.
Daty wydania kolejnych tomów TBPI podane są w przybliżeniu, ponieważ termin wydania uzależniony jest od tempa w jakim gromadzimy środki na wydanie kolejnych tomów. Robimy wszystko, aby kolejne tomy ukazywały się tak szybko jak to możliwe. 

The BEST POLISH ILLUSTRATORS 1 | PRESS

Postęp w gromadzeniu funduszy to % z założonych zł, których brakowało w chwili uruchomienia projektu. Koszt wydania tego tomu wyniósł zł.

Postęp projektu:
(Planowany efekt zbiórki w stosunku do założonego minimum czyli

%

Egzemplarze przekazane bezpłatnie:
(Szkoły, biblioteki, instytucje, osoby)

egz.

Pozostały nakład polskiej wersji językowej:
(Wersji anglojęzycznej zostało około egz.)

egz.

Sprzedane egzemplarze:
(w tym egzemplarze dotowane w pierwszych etapach przedsprzedaży)

egz.

Koszt wydania całego nakładu:
(kwota średnia, przybliżona, wraz z wolontariatem, darowiznami itp)

Wartość wsparcia:
(wsparcie wolontariuszy, darowizny, wsparcie rzeczowe)

Koszt wydania jednego albumu:
(kwota średnia, przybliżona, wraz z wolontariatem, darowiznami itp)

Średnia kwota przychodu z jednego albumu:
(zebrana kwota / ilość rozdystrybuowanych albumów)

Zebraliśmy kwotę:
(niezbędne do wydania tego tomu było tys. zł)

Zrealizowany nakład:
(celem było zamówień)

egz.

Album został wydany:
(nakład jest na wyczerpaniu)

The BEST POLISH ILLUSTRATORS 2 | CONCEPT ART

Postęp w gromadzeniu funduszy to % z zł.

Postęp projektu:
(100% oznacza pokrycie wszystkich kosztów wydania nakładu)

%

Zrealizowany nakład:
(celem było zamówień)

egz.

Sprzedane egzemplarze:
(w tym egzemplarze dotowane w pierwszych etapach przedsprzedaży)

egz.

Egzemplarze przekazane bezpłatnie:
(szkoły, biblioteki, instytucje, osoby)

egz.

Pozostały nakład polskiej wersji językowej:
(łącznie z wersją angielską - egz.)

egz.

Koszt wydania całego nakładu:
(kwota średnia, przybliżona, wraz z wolontariatem, darowiznami itp)

Koszt wydania jednego albumu:
(kwota średnia, przybliżona, wraz z wolontariatem, darowiznami itp)

Zebraliśmy kwotę:
(niezbędne do wydania tego tomu było tys. zł)

Wartość wsparcia:
(wsparcie wolontariuszy, darowizny, wsparcie rzeczowe)

Średnia kwota przychodu z jednego albumu:
(zebrana kwota / ilość rozdystrybuowanych albumów)

Album został wydany
(nakład jest na wyczerpaniu)

The BEST POLISH ILLUSTRATORS 3 | POSTER

Postęp w gromadzeniu funduszy to % z zł.

Postęp projektu:
(100% oznacza pokrycie wszystkich kosztów wydania nakładu)

%

Zrealizowany nakład:
(celem było zamówień)

egz.

Sprzedane egzemplarze:
(w tym egzemplarze dotowane w pierwszych etapach przedsprzedaży)

egz.

Egzemplarze przekazane bezpłatnie:
(szkoły, biblioteki, instytucje, osoby)

egz.

Pozostały nakład polskiej wersji językowej:
(łącznie z wersją angielską - egz.)

egz.

Koszt wydania całego nakładu:
(kwota średnia, przybliżona, wraz z wolontariatem, darowiznami itp)

Koszt wydania jednego albumu:
(kwota średnia, przybliżona, wraz z wolontariatem, darowiznami itp)

Zebraliśmy kwotę:
(niezbędne do wydania tego tomu było tys. zł)

Wartość wsparcia:
(wsparcie wolontariuszy, darowizny, wsparcie rzeczowe)

Średnia kwota przychodu z jednego albumu:
(zebrana kwota / ilość rozdystrybuowanych albumów)